גילוי מרצון

גילוי מרצון

גילוי מרצון הינו הליך שבו אדם / חברה / גוף פונים לרשות המיסים ומצהירים על כספים שהיו להם, לרבות חשבונות זרים ואשר עד אותו מועד לא היה ידוע לרשות המיסים על קיומם. 
במסגרת הליך הגילוי מרצון, אם הוא נעשה בצורה מקצועית, מקבל אותו פונה - פטור מהליך פלילי.

אמנם הליך הגילוי מרצון נותן פטור  מהליך פלילי, אך במקביל אליו, יש צורך להסדיר את תשלום המס האזרחי, הנובע מאותו הליך גילוי מרצון, תוך ניצול הדינים הספציפיים הקיימים בענין זה. לאור האמור, יש לבצע את הליך בצורה מקצועית ומסודרת, בליווי צמוד של עורך דין המתמחה בתחום.

לענין זה יצויין, כי אם הליך הגילוי מרצון "מתפוצץ" מכל סיבה שהיא, הרי שרק אדם שביצע את ההליך על ידי עורך דין יהיה מוגן תחת החיסיון הקיים בין עורך דין ללקוחו, דבר שלמשל לא קיים אצל רו"ח, יועצי מס וכיוב'*.

* למשרדנו יצא ללוות לאחרונה מול המדינה, הליך גילוי מרצון שהתנהל על ידי רו"ח "והתפוצץ" באמצע. במקרה זה נחקר רוה"ח לגבי לקוחו ולא עמדה לאותו רו"ח זכות השתיקה, שכן הוא נחקר כעד (ולא באזהרה) ולכן נאלץ לגלות לחוקרים את כל מה שגילה לו הלקוח בחושבו, בטעות, שההליך הינו תחת חיסיון.