אישורי מס, רולינג ופרה רולינג, והסדרים מיוחדים

אישורי מס, רולינג ופרה רולינג, והסדרים מיוחדים

במקרים בהם נסיבות המקרה מצריכות אישור של רשויות המס, בין אם מראש ובין אם בדיעבד, נותן המשרד מענה ללקוחותיו ומטפל בכל האספקטים הנוגעים לקבלת אישור של הרשות לתוצאה המתבקשת, כולל ייצוג וליווי מול רשויות המס במטרה ליתן מענה גם למצבים הדורשים אישור מיוחד, שאינו מוצא ביטוי מפורש במסגרת הוראות החוק.