חוות דעת

חוות דעת

משרד עורכי דין גולדמן ושות' נותן מענה ללקוחותיו במקרים בהם יש צורך ללבן סוגיה משפטית כזו או אחרת ולתמוך אותה בחוות דעת. חוות הדעת  תשמש את הלקוח בהמשך דרכו, בין אם במסגרת עסקה מתוכננת, פעילות שוטפת ו/או לצורך הצגת נושא מסוים במסגרת דוחות כספיים.

המשרד תומך ומאמין בחוות הדעת שהינו מתבקש להוציא ועל כן, ככלל גם ימשיך להגן על העמדה המוצגת, אם וככל שזו תעמוד למבחן מול הרשויות.