משפט פלילי – עבירות צווארון לבן

משפט פלילי – עבירות צווארון לבן

לצד התמחות המשרד בתחום האזרחי, משרד עורכי דין גולדמן ושות' עוסק בכל הנוגע לייצוג בעבירות כלכליות, ונמנה עם המשרדים המובילים בתחום זה בישראל. למשרד ניסיון רב בטיפול בחקירות מורכבות, אשר לעתים קרובות כרוכות בחומר חקירה בהיקף גדול מאוד, נחקרים רבים והתמחות בסוגיות בינלאומיות. המשרד מתמחה בטיפול בפן הבינלאומי של עבירות כלכליות, כולל זכויות הרשות החוקרת מול מדינות זרות וניצול ההתמחות גם ככל שהדבר נוגע ליחסי הגומלין בין הפן האזרחי לפן הפלילי ולהפך, והקשר בין הרשויות השונות.


המשרד נותן מענה לייצוג בפן הפלילי, הן בתחום המיסוי והן בתחום איסור הלבנת הון, וייצג ומייצג לקוחות בחלק ניכר מהתיקים הגדולים והמורכבים בתחום.


המשרד מלווה את לקוחותיו החל מהשלבים הראשונים של החקירה – שלבים שהם קריטיים בכל הליך פלילי, תוך הקפדה על זכויותיו של נחקר. לשלבים אלה יש, במקרים רבים, השפעה הרת גורל בכל הנוגע להמשך ההליך.


עבירות צווארון לבן
המשרד מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות כלכליות שונות ובהן עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, איסור הלבנת הון, ני"ע (ניירות ערך) ועוד.


מענה טרם נקיטת הליכים פלילים וליווי בחקירות 
במקרים רבים מתבקש המשרד לתת מענה ללקוחותיו בשלב שבו טרם נפתחה חקירה נגדם. או תוך כדי חקירות. במסגרת זו, נדרשת פניה לרשויות המס במטרה להסדיר מחלוקות שונות ולנסות ולחסוך ללקוח נקיטת הליכים פליליים במקרה כזה או אחר, בין אם במסגרת הליך "גילוי מרצון", "בקשת כופר", סיום ב"קנס מינהלי", או הסדר אחר.

העבודה במישור זה מרוכזת בעיקר מול מחלקות החקירות של רשות המיסים, במקביל לעבודה אינטנסיבית עם רשויות התביעה והפרקליטויות העוסקות במלאכה.

כופר מס - ועדות כופר - במקום הליך פלילי: 
(* יש להיזהר מ"תקלות" במישור האזרחי !)
חוקי המס השונים מאפשרים בנסיבות שונות "להחליף" תיקים פליליים בהליך של כופר, דהיינו "לפדות" את ההליך הפלילי בכופר-כסף, כך שיוטל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי כנגדו.
הכופר מתאפשר מכוח סעיף 221 לפקודת מס הכנסה, סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיף 121 לחוק מע"מ, סעיף 231 א' לפקודת המכס, סעיף 25 לפקודת מס קניה וסעיף 60 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים. 
וועדות כופר ברשות המסים בוחנות את בקשות הכופר המוגשות אליהן, ומחליטות, בהתאם לשיקול דעתן המתבסס על משתנים רבים, אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/נישום לכופר. 
אחד היתרונות הגדולים של הליך הכופר הינו אי הצורך של החשודים להתמודד עם ניהול תיק בבית המשפט, על כל הנובע ממנו, כולל בזבוז הזמן, בזבוז משאבים כגון עו"ד, עדים, מומחים, חשיפה יומיומית לתקשורת וכו'. הדבר צריך להישקל בכובד ראש בנסגרת ניהול הסיכונים של חשוד בעבירות כלכליות.
מעת לעת מפרסמת רשות המסים את החלטות ועדות הכופר (בעבר לא היו מפרסמות ההחלטות וההליך היה חסוי).
* מנסיוננו, מייצגים רבים אשר נחשפים רק לפן הפלילי של ההליך אינם ערים לכך שלהליך הכופר יש משמעויות כבדות משקל בכל הנוגע למישור האזרחי, לרבות התייחסות החוק להליך הכופר כ"הרשעה" והאפשרות לפסול ספרים ("חייב ולא ניהל", סנקציות חמורות) ולפתוח שומות של שנות מס סגורות - עד 10 שנות מס לאחור ! 
דבר זה מתגלה בדיעבד לנישומים כטעות שעולה על היתרון שבהליך הכופר, וזאת מאחר שרוב המייצגים לא ערים כלל לפן זה.
לפיכך, במקום לנסות ולתקן את המצב בדיעבד, דבר שמשרדנו עושה לא אחת לאחר שהמייצג הראשון "פיספס", יש לשקול שיקול כבד זה ולטפל בו כבר בתחילת הליך הכופר, דהיינו במקביל הן בכובע הפלילי והן בכובע האזרחי
זהו אחד היתרונות הבולטים של משרד גולדמן ושות', אשר הינו המשרד המקצועי והמנוסה ביותר בישראל (עם "קבלות"), החובש את שני הכובעים הללו (פלילי ואזרחי) ואשר יש לו את הכלים המקצועיים להתמודדות בשתי החזיתות.