תמ

תמ"א 38

משרד עורכי דין גולדמן ושות' הינו מהחלוצים ובעלי הניסיון בייצוג וליווי פרוייקטים בהתאם לתמ"א 38 - התוכנית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.
עורכי הדין במשרד ליוו עסקאות רבות שנערכו מתוקף תמא 38, הן במסגרת ייצוג יזמים והן במסגרת ייצוג דיירים. 


ייצוג היזם / הקבלן בפרויקט תמ"א 38 : פתרון משפטי כולל 
המשרד מציע ליווי כולל לפרויקטים ליישום תמ"א 38, החל מייצוג היזם בתהליך ובמשא ומתן מול הדיירים, עריכת הסכמי התקשרות, ליווי וייצוג בעריכת המסמכים השונים, כולל: הסכמים עם קבלני ביצוע, הסכמים מול היועצים השונים, טיפול בהסכמי ליווי בנקאי, ערבויות, דיווח לרשויות המס והשגת אישורים / רולינגים מתאימים, טיפול בהיבטי המס, על פי סוג הפרוייקט והנתונים הרלוונטיים לכל פרויקט, ליווי מול הרשויות המוניציפאליות, טיפול בהשגת אישורים והיתרים שונים, כולל בוועדות השונות, תיקון / רישום צו הבית המשותף, ייצוג מול המפקח על בתים משותפים ככל שתהינה התנגדויות מצד מי מהדיירים במהלך הפרויקט ולבסוף ליווי וייצוג בעריכת הסכמי המכר למכירת הדירות שהתווספו בהתאם לתנאי התמ"א והועברו ליזם, לרבות הסדרת הצד המשפטי, הקנייני והמיסויי בהתייחס לדירות אלה.


ייצוג הדיירים מול היזם / קבלן  בפרויקט יישום תמ"א 38
המשרד גם מלווה ומייצג את הדיירים בפרויקט בהתאם לתמ"א 38, לרבות עמידה על זכויותיהם של הדיירים, החל מהשלבים המוקדמים של המשא ומתן עם היזם / קבלן, כולל ליווי וייצוג בנוגע לניסוח הסכם ההתקשרות מול היזם / קבלן, מערך הערבויות והבטחונות גם ככל שהדבר נוגע למכירת דירות היזם, ליווי הדיירים במהלך תקופת הפרויקט ככל שהדבר נוגע ליישום הוראות הסכם ההתקשרות, דיווח העסקה לרשויות המס, ייצוג מול המפקח על בתים משותפים ככל שתהינה התנגדויות מצד מי מהדיירים במהלך הפרוייקט, החזקת הערבויות הבנקאיות / ערבות הביצוע ועד לסיום הפרויקט.
יצויין, כי במסגרת ההסכמות בין הדיירים ליזם  בדרך כלל היזם הוא שנושא בתשלום שכר הטרחה בגין הייצוג.